Xuñ 282017
 2017-06-28T22:18:07+00:00

Presentación do libro  e coloquio  martes 4 de xullo ás 20:30h no Espazo Enocultural Vide-Vide

Convite libro Pico Sacro

con

* Xosé Manuel Lobato e Miro Villar, editores literarios

* Xavier Canabal e Pepe Carreiro, músicos que interpretarán coa requinta pezas populares da Ulla

* Varios das/os autoras/es que participan no libro

 

Pico Sacro. Ferido polo Lóstrego e a Lenda, xunta a noventa creadoras e creadores que sentiron a chamada do Pico Sacro,  unha edición ao coidado de Miro Villar e de Xosé Manuel Lobato, que recompilaron textos escritos hai moitos anos – porén pouco divulgados – e outros novos e inéditos de autores e autoras actuais.

Dende a prehistoria ata os nosos días, o Pico Sacro segue a ser un cumio mítico e simbólico que inspirou e inspira poemas, relatos, ensaios, pezas teatrais, contos infantis e que deu orixe a fermosísimas lendas, contos, narracións e cancións populares que se seguen tocando co acompañamento da frauta característica das terras que baña o rio Ulla e á que oiremos e disfrutaremos neste acto.

Autoras/ es que figuran neste libro :

Marcial Valladares, Antonio López Ferreiro, Valentín Lamas Carvajal, Avelina Valladares Núñez, Benito Losada Astray, Manuel Murguía,Francisco Álvarez de Nóvoa, Luís Otero Pimentel, Fialho de Almeida,

Francisco Tettamancy Gastón, Juan Bautista Armada Losada, Manuel Ortiz Novo,

Manuel García Barros, Vicente Risco,Avelino Gómez Ledo, Otero Oedrayo,Álvaro de las Casas,

Matías MªEscariz Méndez, Manuel Vidal Rodríguez, Luís Tobío Campos, Antón Zapata García, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Valentín Paz Andrade, Florentino López Cuevillas,

Leandro Carré Alvarellos, Xosé Neira Vilas, Eduardo Moreiras, Xosé María Castroviejo, Manuel Maria, Daniel Cortezón, Luís González Tosar,Francisco Fernández Naval, Xosé Manuel Carballo Ferreiro,  Xosé Manuel Martínez Oca, Xosé Fernández Ferreiro, Xesús Rábade Paredes,Emilio Araúxo,

Darío Xohán Cabana, Xosé Vázquez Pintor, Bieito Iglesias, Suso de Toro, Carmen Blanco,

XoséLuna Sanmartín, Santiago Lamas, María Solar,Xoán Carlos Garrido Couceiro,

Xoaquín Fernández Leiceaga,  Alfonso Mato, Modesto Fraga, Emilio X. Ínsua, Carlos Arias,

Fernando Cabeza Pereira, Fernando Cabeza Quiles, Marta Dacosta, Suso Díaz, Xan Do Río,

Xoán Carlos Domínguez, Alberte José Estévez López, Xoán Xosé Fernández Abella, Rosalía Fernández Rial,

Charo Golmar, Baldomero Iglesias Dobarrio “Mero”, F. R. Lavandeira, Rocío Leira Castro,

Xosé Manuel Lobato, Lois Lomba, X. Ricardo Losada, Xosé Luís Martínez Pereiro,

Cruz Martínez Vilas, Rosa Martínez, rosanegra, Santiago Méndez Alpízar,

Henrique Neira Pereira, Alexandre Nerium, Antonino Nieto Rodríguez, Diana Pastoriza,

Emma Pedreira, Héitor Picallo, Xavier Queipo, João Rasteiro, Gabriela Rocha Martins,

Pilar Sampedro, Susana Sánchez Arins, Lur Sotuela, Nolo Suárez, Irene Tomé Urresti,

Xabier Ron Fdez, Ramiro Torres, Ramón Vilar Landeira, Miro Villar, Helena Villar Janeiro