Xan 212016
 2016-01-21T21:13:07+00:00
A Esmorga: unha película de Ignacio Vilar

Ignacio Vilar estudou cine en Barcelona e nos seus comezos foi montador para logo orientarse cara ao xénero documental. Estas experiências servíronlle para comprender o valor determinante que acada a imaxe dentro seu entorno, a transcendencia do ritmo narrativo e o decisivo relevo que conquire o guión para os intérpretes e o director . En […]