Mai 012010
 2010-05-01T23:25:27+00:00
Presentación de "Prisciliano na cultura galega. Un símbolo necesario"

Este martes, 11 de maio ás 8 da tarde estás convidado á presentación do libro “Prisciliano na cultura galega. Un símbolo necesario” de Victorino Pérez Prieto, que terá lugar no local da Asociación Cultural O Galo, situado en San Miguel dos Agros, 5, Baixo (Praza de San Martiño Pinario).